Vor basis-ydelse er rekruttering for 25.000,-

Resten afhænger af jeres behov

Uanset hvilken virksomhed og hvilket job vi rekrutterer til, benytter vi 'Skill'-baseret Rekruttering til at tiltrække og matche ansøgere op mod den konkrete stilling. Det er hurtigt og særdeles effektivt for alle parter. Vi vurderer primært fagligt match, ikke den 'menneskelige kemi'.

I vælger derfor om I vil tage resten af rekrutteringsprocessen selv, baseret på de kandidater vi kommer med, eller om vi skal tage samtaler, tests o.s.v. 

Herunder beskriver vi derfor tillægsprodukter, som I kan vælge til eller fra.

Når vi laver hele rekrutteringen:

Det vil sige afholder samtaler, evt. tests o.s.v. med slutresultat 3-5 kvalificerede kandidater, vi præsenterer for jer.

Her arbejder vi som udgangspunkt med 3 prisgrupper, der afspejler den type stilling vi rekrutterer til. 

 

Gruppe A: Den billigste gruppe, der dækker stillinger med lavere løn. Det kunne være elever, assistenter, timelønnede o.s.v

Gruppe B: Typisk funktionærer, mellemledere, specialister, projektledere o.s.v.

Gruppe C: Typisk direktører, senior eksperter, CxO'er o.s.v

 

Inden vi starter, aftaler vi hvilken gruppe vi rekrutterer til. 

Priser (ex. moms):

Rekruttering af op til 5 ansættelsesparate kandidater i gruppe A +10.000,-
Rekruttering af op til 5 ansættelsesparate kandidater i gruppe B +25.000,-
Rekruttering af op til 5 ansættelsesparate kandidater i gruppe C +45.000,-
Personlighedstest af 1 kandidat inklusiv rapport   +2.000,-
Psykometrisk/Kognitiv test af 1 kandidat inklusiv rapport   +5.000,-
Indhentning af max 3 referencer   +1.000,-
Test af mundtlige/skriftlige engelsk-kundskaber med Cambridge Institute test, 1 kandidat   +1.000,-