Udfordring:

Din virksomhed skal ansætte ny medarbejer til et kontor i udlandet (f.eks. Dubai). Når I annoncerer lokalt, kommer der 3.000 ansøgninger, heraf er de 2.900 ikke relevante!

Det er et utroligt tidskrævende og dyrt arbejde at finde de ansøgere, man reelt kan betragte som kandidater til stillingen.

 

5CV Abroad:

Med vores 5CV Abroad løsning, overlader I til os at udvælge de få kandidater, I bør bruge tid på. Det er dog stadig jer, der tager kandidaterne videre til interview, test o.s.v.

​Vor opgave er alene at indsnævre feltet af kandidater til eksempelvis de 10-20 bedste kandidater og sende deres respektive CV'er videre til jer.

 

Sådan gør vi:

1) Vi starter med at lave et interview hos jer af ca. 1 times varighed. Her noterer vi os alle de menneskelige -, faglige - og uddannelsesmæssige krav, I har til en kandidat.

Disse krav lægges ind i en digital 'spørgeramme' på 20 - 45 spørgsmål på engelsk, med flere svarmuligheder. Hvert svar tildeles point.

2) Denne 'spørgeramme' lægges online i Skyen og en unik Link (URL) udleveres til jer.

3) Linken lægges ind i jeres job-annonce, og det er her alle ansøgere klikker, for at søge stillingen. Ansøgerne uploader desuden deres CV.

4) De ansøgere, der opnår højest score henover en periode (f.eks. 14 dage), sendes videre til jer med deres besvarelse + CV.

 

Pris:

Prisen for '5CV Abroad' beregnes pr. stillingsopslag:                             DKK 25.000,-

 

Prisen er eksklusiv moms og kan ændres uden varsel.