Engelsk-test af kandidater 

I samarbejde med Cambridge Institute, kan 5CV nu også teste ansøgeres engelsk-kompetence ud fra en objektiv vurdering indenfor den Europæiske referenceramme i sprog. Dermed kan ansættende virksomheder få testet kandidaters engelskniveau, som et supplement til vore øvrige fagligheds- og personlighedstests.

Platformen er udviklet af University of Cambridge med afsæt i Universitetets arbejde i læringsmetoder efter tilgangen ”English as a second language”.

 

Fordelene for vore kunder:

  • Vi kan lettere afgøre engelsk-kompetencerne i forhold til udenlandske ansøgere, der søger job i Danmark.
  • Vi kan lettere afgøre engelsk-kompetencerne for danske ansøgere, der søger job i udenlandske selskaber eller som skal sidde i en international stilling.
  • Vi kan objektivt aftale hvilket mundtligt- og skriftligt engelsk-niveau kandidater bør have for at kunne fungere i den konkrete stilling.
  • Endelig kan vi også aftale en plan for en eventuel opkvalificering af en ny eller eksisterende medarbejder.

Sådan testes ansøgerne:

  • ​Testen foregår online og varer ca. 30 minutter
  • ​Der testes for læse-færdigheder (skriftlig forståelse), lytte-færdigheder (mundtlig forståelse) og generel anvendelse af sproget.
  • ​Testen er adaptiv og justerer automatisk op eller ned i sværhedsgrad ud fra testpersonens besvarelser.
  • Testen beregner en separat score fra 1-100 ift. at læse og lytte og placerer testpersonen på et af nedenstående CEFR-niveauer.
  • ​Testen består desuden af en række forskellige accenter og tekster, der bredt afspejler sproget i Engelsk-talende lande.

Priser:

​Priserne ligger på vores pris-oversigt her.