IT License Manager

Har du mod på en udfordrende og spændende stilling? Vil du være med til at implementere nyt Software Asset Management-værktøj?

 

Ansvar og opgaver: 
Du bliver en del af Itadels Procurement, hvor vi bl.a. varetager licensstyring. Du skal være en af drivkræfterne i at opbygge en helt ny platform for licensstyring hos Itadel, da vi i 2018 har planer om at implementere et nyt SAM-værktøj. 
 
Sammen med nøglemedarbejdere i nogle af de andre funktioner, får du en central rolle i at definere de fremtidige processer og fremgangsmåder i forhold til licensstyring. Du bliver en central figur i at få bundet licensværktøjet sammen med de øvrige processer i Itadel. 
 
 
Konkret indebærer dine opgaver bl.a:

- Implementering og vedligeholdelse af SAM-tool 

- Administration af licenser 

- Controlling og optimering af licensanvendelse i samarbejde med Business Controlling 

- Indkøb og tildeling af licenser i samarbejde med Purchase Manager. 

- Rapportering og analyse af licensdata 

- Rådgivning og sparring med organisationen

Du kommer også til at arbejde med at implementere og vedligeholde interne arbejdsprocesser og retningslinjer for styring af licensanvendelsen, ligesom du også kommer til at arbejde med vedligeholdelse og opdatering af SAM værktøjet. 
Vi arbejder med en bred vifte af teknologier, herunder Microsoft, Adobe og VMware. 
 
 
 
Faglige kvalifikationer:

- Da du kommer til at varetage licensfaglig leverandørkontakt og indkøb, er det vigtigt, at du er opdateret på leverandørernes licensregler.

- Du vil blive en vigtig sparringspartner med Purchase Management i forbindelse med forhandlinger af software.

- Udover kendskab til license-management har du forståelse og naturlig interesse for anvendelse af licensstyringsværktøjer.  

- Du har også lysten til at arbejde med en implementeringsproces, hvor du får mulighed for at sætte dit eget præg på anvendelsen af vort nye SAM-værktøj.

- Vi lægger vægt på, at du er den, der løbende foretager styring og rådgivning og laver analyser af licensanvendelse og fremtidige licensbehov. Det er essentielt, at vi er license compliant samtidig med, at vi får høstet alle stordriftsfordele og ikke er overlicenserede.

 

Personlige kompetencer:

- Det falder dig naturligt at udvikle relationer og samarbejde 

- Du sætter pris på at arbejde med mange kontaktflader på tværs af virksomheden.  

- Du er skarp i både skriftlig fremstilling og mundtlig formidling på såvel engelsk som dansk 

- Som person er du fagligt ambitiøs og har evnerne og modet til at gå forrest og agere initiativtager i opgaveløsningen, også selv om det kræver en ekstra indsats.  

- Du er handlings- og fremdriftsorienteret 

- Du har gennemslagskraft, er vedholdende  

- Du befinder dig godt, og indtræder naturligt i en koordinerede rolle

 
Vi er en dynamisk virksomhed, så du trives med en omskiftelig hverdag, hvor dagene aldrig er ens. Du er en udpræget teamplayer, men er også i stand til at arbejde selvstændigt.  
 
 
 
Vi tilbyder dig et højt fagligt niveau og har fokus på din personlige udvikling:
Vi tror på, at samarbejde på tværs er med til at skabe et godt arbejdsklima, hvor vi lærer nyt og inspirerer hinanden. Derfor arbejder vi målrettet med strategisk kompetenceudvikling og tilbyder dig gode muligheder for personlig og faglig udvikling.  
 
Du får løn, der matcher dine kvalifikationer samt en attraktiv pensionsordning, helbredsforsikring og frokostordning. Jobbet er fuldtid, svarende til 37 timer pr. uge. En ren straffeattest forventes. Din arbejdsplads vil være i vore nye fine lokaler i Aarhus (ved Viby Torv).

Vil du investere 5 minutter i en ny

spændende karriere?

Du skal IKKE skrive ansøgning!

Du behøver blot dit CV i PDF-format og 5-10 min. for at besvare vore spørgsmål!

Du besvarer spørgsmålene ved at trykke 'ANSØG' herunder, og du får med det samme svar om du går videre!

Ansøg

Om Itadel - en af Danmarks absolut førende it-outsourcing virksomheder
I Itadel tager vi ansvaret for driften af de kritiske it-platforme, som er afgørende hos nogle af de største virksomheder i Danmark. Det betyder, at vi bygger og sikrer de vigtige systemer, som danske virksomheder bruger til at drive deres forretning. Og det er uanset om det er fysiske servere, cloud-løsninger eller en kombination.

I Itadel overkomplicerer vi ikke processer eller løsninger. Vores medarbejdere giver kunden ’fri’ til at koncentrere sig om sin kerneforretning. Vi vil tage det komplekse ud af it og gøre det simpelt for vores kunder at få den rette og sikre it-driftsmodel. Itadel er en virksomhed i vækst, og derfor er vi altid på udkig efter entusiastiske og dygtige medarbejdere, der har viljen og lysten til at gøre en forskel for vores kunder. Vi lytter til dine gode ideer, og vi støtter dig i at føre dem ud i livet.

Vi er over 300 medarbejdere, og vores omsætning nærmer sig en halv milliard. De fleste af os sidder på hovedkontoret i Aarhus, men vi har også et kontor i København.