Vi udarbejder spørgsmålene, efter interview med virksomheden.

Spørgsmålene samles i en online Spørgeramme, som ansøgere når gennem jobannonce, CV-databaser og sociale medier.

Spørgsmålene kan være fagligt meget specifikke, og de kan være personlige omkring interesser og synspunkter.

En bred kombination, er typisk det, der giver det mest præcise billede af ansøger.

Prøv selv et lille eksempel