Danmarks bedste konsulentvirksomhed, søger erfaren IT Projektleder

Nine er et konsulenthus der arbejder med at skabe de bedste it-løsninger til de mest kritiske udfordringer hos vores kunder, primært inden for den offentlige sektor og finanssektoren. Hos Nine bliver du som projektleder en del af vores PTA-team, som består af projektledere, testere og analytikere, som alle har fokus på at skabe løsninger med suveræne brugeroplevelser. PTA-teamet består p.t. af 18 personer, der alle fungerer som den drivende kraft i teams hos vores kunder. Det faglige niveau i PTA-teamet er højt, og vi lægger vægt på at dele erfaringer med hinanden samt gøre brug af hinandens kompetencer.

Som projektleder i Nine kommer du til at spille en meget central rolle i projekter, hvor leverance ansvaret enten ligger hos Nine eller hos kunden. Du vil primært komme til at arbejde ude hos vores kunder – enten i et team bestående udelukkende af Nine kolleger eller et blandet kunde/Nine team. Der kan også komme opgaver, hvor du forventes at arbejde selvstændigt hos en kunde i form af specifik rådgivning eller ressource forstærkning.

ANSVARSOMRÅDER

Du bliver ansvarlig for at økonomi, scope og tid bliver styret optimalt og i overensstemmelse med aftalerne med kunderne. Helt alene bliver du dog ikke, da du altid vil kunne trække på den øverste ledelse i Nine. Ledelsen er altid repræsenteret i de enkelte projekters styregrupper sammen med kundens ledelsesrepræsentanter.

Du vil være med i alle faser af IT-projekterne, lige fra analyse/design over systemudvikling til test og drift, og der vil være stor afveksling i opgaverne: Integrationsopgaver, back-end udvikling, front-end udvikling, performance optimering, systemdesign, teknisk dokumentation, automatiseret test, vedligeholdelse osv. Projekternes størrelse varierer fra få mandemåneder til 20-30 mandeår og har meget forskellig udstrækning – fra få måneder til flere år.

KVALIFIKATIONER

·         Du er uddannet datalog, ingeniør, har anden lignende uddannelse på kandidatniveau eller erfaringer der modsvarer dette

·         Du har mindst 5 års erfaring som konsulent eller har arbejdet med projektledelse af komplekse løsninger i mindst 5 år

·         Du er resultatorienteret, motiverende og ved hvordan du sikrer, at et team går engageret til opgaven

·         Du kan skabe og formidle en plan både overfor såvel kundens ledelse som udviklingsteamet

·         Du har en positiv og udadvendt indstilling, og kan arbejde både selvstændigt og som en del af et team

·         Du skaber en synlig prioritering af opgaver og forventningsafstemmer hele vejen rundt

 

Du har konkret erfaring med følgende:

 

·         Kravspecificering og -styring

·         Ændringshåndtering

·         Interessentanalyse og -håndtering

·         Risikoanalyse og -håndtering

·         Strategi

·         Projektøkonomi

·         SCRUM, Kanban, Prince2

·         Forandringsledelse

 

 

 

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med følgende:

 

·         Jira, Confluence

·         Selvbetjeningsløsninger

·         Den offentlige sektor

·         Finanssektoren

·         Facilitering

·         Procesoptimering

·         Leverandørstyring

·         Forretningsanalyse

Søg stillingen nu: